top of page

Privacyverklaring van 015 Duurzaam,

een project van Deelstroom Delft

 

We vinden je privacy belangrijk en gaan daarom zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.  Deze privacyverklaring is van toepassing op websitebezoekers en iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te mailen op info@015duurzaam.nl

 

Contactgegevens Deelstroom Delft: 

Coöperatie Deelstroom Delft u.A.

www.deelstroomdelft.nl

info@deelstroomdelft.nl

Korftlaan 6  2616 LJ Delft

KvK 68871333

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens 015 Duurzaam verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.  We verwerken persoonsgegevens op een zorgvuldige en rechtmatige wijze, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 015 Duurzaam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • contactpersoon bent vanuit het bedrijf waarvoor u werkt en waar 015 Duurzaam zaken mee doet

 • je via het contactformulier op deze website contact met ons opneemt

 • direct contact met ons opneemt via het mailadres en/of telefoonnummer op deze website

 • uw contactgegevens verstrekt door het geven van uw visitekaartje of businesscard

 • een dienst van ons afneemt

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons -) gegevens:

 • naam

 • adres

 • emailadres

 • telefoonnummer

 • informatie over uw woning 

 

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 • facturen te versturen

 • contact met u te onderhouden

 • uitnodigingen te versturen

 • het informeren van energiecoaches of andere experts die zich inzetten voor de energietransitie namens 015 Duurzaam

 • kennisdeling op het gebied van energiebesparing, verduurzaming en samenwerking in de energietransitie 

 • het bevorderen van de energietransitie van onderop 

 • een podium bieden aan activiteiten (webinars)

 

Informatie:

U kunt contact opnemen met 015 Duurzaam voor meer informatie en vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring en de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hier kunt u ook wijzigingen doorgeven en bezwaar maken tegen het gebruik maken van uw gegevens door 015 Duurzaam. 

 

Beveiliging:

015 Duurzaam zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden. Daarbij worden adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om gegevens te beschermen en te beveiligen.

 

Verstrekking aan derden:

Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren, delen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

 

Bewaren:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die waren verplicht.

 

Wijziging privacyverklaring:

Het kan gebeuren dat deze verklaring wordt gewijzigd of aangepast. Bezoek daarom regelmatig onze website om deze privacyverklaring te raadplegen.

HOOM Dossier 

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid van een uitgebreide Huis-scan, middels het HOOM dossier. Voor deze dienst zijn wij een samenwerking met Coöperatie HOOM aangegaan, hun privacy beleid is hier te vinden.

bottom of page